Ефективність очистки

Очисні споруди різних виробників можна порівнювати за ціною,  за вартістю обслуговування,  за зовнішнім виглядом і навіть за країною виробництва, але оскільки головним завданням, що ставиться перед установкою очистки стічних вод є видалення забруднень зі стоків, які надходять до неї, то одним із основних критеріїв для вибору установки очистки стічних вод є саме якість очищеної стічної води. Перш, ніж говорити про ефективність очищення стічних вод, необхідно розібратися, від чого, власне, необхідно їх очищати? Абсолютно чистої води в природі не існує. Здавалося б чиста на перший погляд питна вода також  містить масу різних домішок, в основному – мінеральних солей, а її хімічний склад  в кожному регіоні буде індивідуальним, і іноді вона теж потребує очистки від зайвого заліза, надлишку солей кальцію та магнію. Але після того, як вода питної чи технічної якості використовується нами, її властивості змінюються, хімічний склад перетворюється, і саме така вода надходить на очисні споруди. Для будь-яких споруд, в яких здійснюється біологічна очистка, існують визначені нормативи для концентрацій речовин на притоці. Їх необхідно нормувати з ряду причин, але в першу чергу це потрібно для того, щоб забезпечити нормальну роботу основної рушійної сили очистки – активного мулу. Мікроорганізми, які входять в його склад, чутливі до різких змін навколишнього середовища, і з цим необхідно рахуватися для того, щоб добитися високих показників очистки води. Але не всі забруднення видаляються зі стічних вод однаково. Є речовини, які є поживним субстратом для активного мулу і засвоюються мікроорганізмами, стаючи матеріалом для будівництва нових бактеріальних клітин, а є речовини, які можуть незміненими пройти через очисну споруду.

 

Що таке ефективність очистки?

 

В залежності від того, яка кількість забруднюючої речовини видаляється очисною спорудою, визначається ефективність очистки – один з найважливіших показників роботи очисних споруд. Розраховується цей показник  так:

Формула для расчета эффективности

 

Ефективність очистки на установках BIOTAL

 

 

Природно, що не всі забруднення стічних вод однаково ефективно розкладаються бактеріями активного мулу і піддаються очищенню в установці. До прикладу, в установках BIOTAL з ефективністю 98% усуваються органічні забруднення, у зв’язку з чим знижується біологічне споживання кисню стічної води (БСК):

Расчет БПК

Мікроорганізми активного мулу в умовах аерації перетворюють органічні забруднення у вуглекислий газ і воду. Ефективність очистки стічних вод від суспензій на установках BIOTAL в середньому складає:

Взвешеные вещества

Видалення азоту в установках здійснюється завдяки послідовному протіканню процесів нітрифікації та денітрифікації. Свіжа стічна вода, що потрапляє в установку, містить значну кількість органіки, яка в перших реакторах є основним субстратом для бактерій активного мулу. В другому та третьому реакторах органіки  вже менше, і енергію для своєї життєдіяльності бактерії починають отримувати в процесі нітрифікації, окислюючи амонійний азот до нітритів і нітратів. Ці речовини, в свою чергу, також повинні видалятися зі стічної води, саме тому в установках BIOTAL забезпечується багатоконтурна рециркуляція активного мулу. Потрапляючи в приймальну камеру, насичений нітратами активний мул з SBR-3, в умовах дефіциту кисню (аноксидні умови) і наявності свіжої легкоокислювальної органіки починає процес денітрифікації:

Расчет азота

Фосфор також є біогенним елементом, тому разом з азотом до 50% фосфору засвоюється мікроорганізмами для побудови їх клітин. Фосфор теж накопичується ПП-бактеріями (так можна видалити ще до 10 % фосфору зі стічної води). Якщо до очищеної води ставляться суворі вимоги щодо вмісту фосфору, або якщо концентрація  фосфору на притоці вища передбаченої нормами приймання в каналізацію, необхідно встановити додатковий насос-дозатор (вихід для нього є в стандартному блоці автоматики BIOTAL). За допомогою цього насосу в контактний резервуар установки дозується коагулянт, який вступає в реакцію з фосфором, що міститься у воді, і зв’язує його, при цьому утворюється нерозчинне з’єднання, яке випадає в осад. Це дозволяє максимально усунути з очищеної стічної води не лише органічні забруднення, азотисті з’єднання, але й фосфор.

 

Утилізація очищених стічних вод

 

Недостатньо просто очистити воду, очищена вода повинна ще й покинути установку, не заподіявши при цьому шкоди навколишньому середовищу. Таким чином, кожен власник очисної споруди повинен передбачити, спосіб утилізації очищеної стічної води. Якщо якість води дозволяє, то можна організувати повторне використання очищеної стічної води в технічних цілях, що допоможе значно зменшити затрати води питної якості для таких  цілей. Але часто необхідно передбачити скид води,  наприклад, у водний об’єкт. Погодження такого скиду більшою мірою залежить від того, яку саме воду планується туди скидати. В цьому випадку, без перебільшення, вирішальним фактором буде те, яка ефективність очистки по кожному з показників,  що нормуються.

 

БПК5
МГО2
ХПК
МГО2
NH4
МГ/Л
ЗАВИСЛІ
РЕЧОВИНИ
МГ/Л
КОЛІ-ІНДЕКС
Господарсько-побутові стічні води 390 480 20 220 > 100 000
Вимоги до очистки на комунальних очисних 15 80 15
Якість води після установки BIOTAL < 12 < 50 < 1 < 12 < 1000
Установка BIOTAL з доочисткою  < 6 < 30 < 1 < 6 < 1000

Для заповнення таблиці використовувались нормативні документи:

1. «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджені постановою КМУ № 465 від 25 березня 1999 р.

2. СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення.

3. Водний кодекс України. З таблиці видно, що «щасливому» власнику дешевого септика буде вельми проблематично погодити скид у водойму з санітарними органами, адже вимоги до якості води дуже високі, необхідне облаштування високотехнологічних очисних споруд, наприклад, які працюють по технології BIOTAL. Очисні споруди BIOTAL вже давно зарекомендували себе як ідеальне рішення питання очистки стічних вод, в чому Ви можете переконатись, ознайомившись з протоколами аналізів очищених стічних вод з діючих очисних споруд.

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!