BIOTAL MSW

Jedno-blokové zařízení – BIOTAL ČOV

Možné modifikace

Model

Popis

MSW

Základní ČOV, vyrobená z polypropylenu s odvodňovací jednotkou
MSW-RZákladní ČOV s box-rekuperátorem

MSW-RB

Základní ČOV s box-rekuperátorem a biologickým filtrem

MSW-B

Základní ČOV s biologickým filtrem
MSW-BUZákladní ČOV s biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

MSW-RBU

Základní ČOV s box-rekuperátorem, biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

Rozměry

Jedno-blokové zařízení typu (BIOTAL-MCD) jsou určena k hlubokemu čištění hospodářských odpadních vod od 1.5 do 12 m3/den. Charakteristickým znakem tohoto typu jedno-blokového zařízení je, že přebytek aktivního kalu je čerpán do oddělené jímky, kde probíhají procesy stabilizace a zhutňování. Reaktor je umístěn v železo-betonové jímce kde část procesů probíha ve vnější části a část ve vnitřní.

Servisní údržba monoblokové instalace BIOTAL doporučujeme provádět: pro objekty soukromého sektoru (chaty, soukromé domy a vily, …) – jednou za čtvrtletí, a pro jiné typy objektů (čerpací stanice, kavárny, hotely, výroba apod.). .) – 1 krát za měsíc.

CALL ME
+
Call me!