BIOTAL MSD

Jendo-blokové zařízení – BIOTAL ČOV

Možné modifikace

Model

Popis

MSD

Základní ČOV, vyrobená z polypropylenu s odvodňovací jednotkou
MSD-RZákladní ČOV s box-rekuperátorem

MSD-RB

Základní ČOV s box-rekuperátorem a biologickým filtrem

MSD-B

Základní ČOV s biologickým filtrem
MSD-BUZákladní ČOV s biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

MSD-RBU

Základní ČOV s box-rekuperátorem, biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

Rozměry

Použití

Jedno-blokové zařízení typu (BIOTAL-MSD) jsou určena k hlubokemu čištění hospodářských odpadních vod od 2 do 12 m3/den. Znakem tohoto modelu jedno-blokového zařízení je přítomnost odvodňovací jednotky, která zajišťuje vysoký stupeň odvodnění nadbytečného aktivního kalu a zmenšení jeho objemu v systému.Reaktor je umístěn v železo-betonové jímce kde část procesů probíha ve vnější části a část ve vnitřní.

Servisní údržba monoblokové instalace BIOTAL doporučujeme provádět: pro objekty soukromého sektoru (chaty, soukromé domy a vily, …) – jednou za čtvrtletí, a pro jiné typy objektů (čerpací stanice, kavárny, hotely, výroba apod.). .) – 1 krát za měsíc.

CALL ME
+
Call me!