BIOTAL MCD

Jedno-blokové zařízení – BIOTAL ČOV

Možné modifikace

Model

Popis

MCD

Základní ČOV, vyrobená z polypropylenu s odvodňovací jednotkou
MCD-RZákladní ČOV s box-rekuperátorem

MCD-RB

Základní ČOV s box-rekuperátorem a biologickým filtrem

MCD-B

Základní ČOV s biologickým filtrem
MCD-BUZákladní ČOV s biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

MCD-RBU

Základní ČOV s box-rekuperátorem, biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

Rozměry

Použití

Jedno-blokové zařízení typu (BIOTAL-MCD) jsou určena k hlubokemu čištění hospodářských odpadních vod od 1.5 do 12 m3/den. Znakem tohoto modelu jedno-blokového zařízení je přítomnost odvodňovací jednotky, která zajišťuje vysoký stupeň odvodnění nadbytečného aktivního kalu a zmenšení jeho objemu v systému. Reaktor je umístěn v železo-betonové jímce kde část procesů probíha ve vnější části a část ve vnitřní.

Servisní údržba monoblokové instalace BIOTAL doporučujeme provádět: pro objekty soukromého sektoru (chaty, soukromé domy a vily, …) – jednou za čtvrtletí, a pro jiné typy objektů (čerpací stanice, kavárny, hotely, výroba apod.). .) – 1 krát za měsíc.

CALL ME
+
Call me!